ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 พ.ย. 2562
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูสวิงห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อาคารใหม่ชั้น 1 อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ต.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟารืมแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สิยและพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81