ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน ขนาด 8.25 ขอบยาง R16 และยางนอก ยางใน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับบงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5352 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 61 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ม.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ม.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอรรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 V สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181