ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซด์รายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยตำบลเรือท่าเรือประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ (ศพด.ท่าเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน ต.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127